Organizacja VBGO e.V. wita wszystkich zainteresowanych poniższą tematyką.

 

 

Zajmujemy się poszukiwaniem bezimiennych ofiar wojny, spoczywających w nieoznakowanych grobach zbiorowych lub przypadkowych mogiłach pojedynczych, do dziś figurujących w dokumentach jako „zaginieni”. Chcemy tym osobom zwrócić ich tożsamość, którą utracili 79 lat temu.

 

 

Godność człowieka jest rzeczą świętą, szczególnie po jego śmierci.

 

 

Nie szukamy żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu, amerykańskich GI czy też marines. Nie poszukujemy czerwonoarmistów czy też żołnierzy Wojska Polskiego. Nie szukamy także piechurów, marynarzy czy lotników, tych dobrych czy tych złych.

Poszukujemy ludzi – synów, ojców, braci.

Polegli żołnierze też są ofiarami – ofiarami okrutnej wojny, której nie byli winni ani której nie pragnęli.

Pamięć o ich śmierci winna być dla nas przestrogą ale także wkładem w pojednanie i zrozumienie pomiędzy narodami.

 

 

Odwiedzających naszą stronę przestrzegamy, że na niektórych zamieszczonych zdjęciach będą widoczne szczątki poległych żołnierzy.

Fotografie te są jednak niezbędne dla właściwego udokumentowania naszej pracy.

 

 

 

Podziękowanie:

Szczególne podziękowania kierujemy do wielu naszych zagranicznych organizacji partnerskich, bez których nasza praca nie byłaby możliwa. Za wspieranie naszych prac wdzięczni jesteśmy również: Deutsche Dienststelle (WASt) z Berlina, Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge (Volksbund) oraz Służbie Poszukiwań Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK).

 

 

Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa – Amtsgericht Saarlouis

 

Przewodniczący:         Guido Lewandowski

Zastępca:                   Andreas Holz

Menedżer:                  Robert Balsam

Prezes Honorowy:       Albrecht Laue

 

Siedziba stowarzyszenia:

VBGO e.V. -  Geschäftsstelle Hamburg, Postfach 500325  -  22703 Hamburg

IBAN: DE77 5135 0025 0259 0060 09 und
BIC: SKGIDE5F